Cambridge Entomological Club, 1874
PSYCHE

A Journal of Entomology

founded in 1874 by the Cambridge Entomological Club
Quick search

Print ISSN 0033-2615
This is the CEC archive of Psyche through 2000. Psyche is now published by Hindawi Publishing.

F. Silvestri.
On Some Japygidae in the Museum of Comparative Zoölogy (Dicellura).
Psyche 54(4):209-229, 1947.

This article at Hindawi Publishing: https://doi.org/10.1155/1947/93896
CEC's scan of this article: http://psyche.entclub.org/pdf/54/54-209.pdf, 1924K
This landing page: http://psyche.entclub.org/54/54-209.html


The following unprocessed text is extracted automatically from the PDF file, and is likely to be both incomplete and full of errors. Please consult the PDF file for the complete article.

PSYCHE
VOL. 54 DECEMBER, 1947 No. 4
ON SOME JAPYGIDB IN THE MUSEUM OF
COMPARATIVE ZOOLOGY (D1CELLUEA)l
BY F. SILVESTRI
Laboratorio di Entomologia Agraria, Portici, Italy During my last visit to Harvard University, at the Tercentenary Celebration (1936), I received a small col- lection of Japygidas from the Museum of Comparative Zoology. Study of this material shows that the col- lection includes :
1)
Specimens of J. subterraneus Packard, which I think worthy of redescription in order to fix the characters of this species, the first japygid de- scribed from the United States.
2)
Metajapyx confectus sp. n. from Washington, Dis- trict of Columbia.
3)
Evalljapyx sonoranus Silv., which is redescribed after comparison with the type from Arizona. 4)
Evalljapyx dispar sp. n., from Santa Cruz Island, California.
5)
Evalljapyx darlingtoni sp. n,, from Jamaica. 6)
Japygianus wfieeleri gen. n. et sp. n., from Queens- land, Australia.
Metajapyx subterranetis (Pack.)
Text-fig. 1 ; plate 17, fig. 1.
J& subterrmeus Packard, Amer. Natur., 8 (1874), p. 501, fig.; MacGillivray, Can. fit. 25 (1893), p. 173; Packard, Arner. Natur. (1886), p. 382.
? Japyos multidens 0. F. Cook, Proc. ent. soc. Washington 4 (1899), p. 225.
1 Published with a grant from the Museum of Comparative Zoology at Harvard College.
209
================================================================================

210 Psyche [Dec.
$ Corpus cremeum abdomine a segment0 sexto grada- tim ferrugineo, forcipis marginibus et apice nigrescenti- bus.
Caput supra setis c. 15 + 15 brevibus et parum longis (ad mm. 0.156) et seta nonnulla brevissima instmctum; antennae 32-articulatae, articulo tertio subasque longo atque lato, setis majoribus ad mm. 0.185 longis, arti- culorum ceterorum setis et sensillis vide fig. 1 (1-2); maxillie primi paris laminis pectinatis 5; palpus labialis mm. 0.065 longus, subconicus setis apicalibus quam pal- pus parum longioribus, submento macrochretis posticis eiusdem dimidia latitude hand attingentibus. .
Thorax. Pronotum setis longis 5 + 5, quarum laterales aliquantum longiores (mm. 0.20 longae ) et seta nonn~~lla minima ; meso- et meta-notum prsescuto setis duabus submedianis brevibus et setis duabus brevissimis, scuto setis 7 + 7 longis et sat longis et nonnullis brevibus et brevioribus instructum ; sterna setis nonnullis brevibus, brevioribus et brevissimis.
Pedes facie externa praesertirn setosa, tibiae seta infera apicali tarsi dimidiam longitudinem fere attingente, tarso quam prsetarsus quadruplo longiore, infra serielms duabus setarum 4, quam ceterae robustioribus et aliquan- turn longioribus, praetarsi unguicula bene evoluta et ungue postico quam anticus aliquantum longiore. Abdomen. Tergita 3um ad 7um setis duabus anticis sub- medianis brevibus, setis 5 + 5 sat longis, setis brevioribus nonnullis et setis brevissimis sat numerosis instructs; . tergitum sextum quam quintum parum (parum minus quam &) latius angulo postico obtuso, sextum angulo postico vix acute producto, septimum angulo pos tico sub- amto latiusculo retrorsum c. mm. 0.130, octavum quam septimum parum longius et fere 4 angustius, angulo lateral! postico vix producto.
Urosternum mimum organis subcoxalibus auartam u
partem margin& posticis inter stilos subaequantibk, setis brevibus 14 uniseriatis et setis brevissimis glandularibus contiguis posticis uniseriatis instructis, organ0 glandu- lari mediano disculis 9 contiguis composite; urosterni superficie ante organa subcoxalia setis sat numerosis================================================================================

19471 Silvest riJapygid 211
brevibus transverse irregulariter 2-3 dispositis, ante or- ganum medium setis minimis 1 + 1, supe&cie cetera setis nonnullis sat longis transverse 4-seriatis et setis brevi- -
oribus sparsis parum numerosis; stilis et vesiculis con- suetis.
Segmentum ultimum supra mensum subaeque longum atque latium setis sat longis 5 + 5, seta nonnulla breviore Text-fig. 1.
Metajapyx subterraneus: 1. antennae dexterae articuli l^ ad 7um super inspect!; 2. eiusdem antennae articulus 10"s magis ampliatus; 3. pes paris tertii (setis nonnullis punctis indicatis abruptis) ; 4. eiusdem pedis tarsi apex et praetarsus a facie antica inspect!; 5. feminae urosternum lum; 6 eius- dem urosterni organi subcoxalis particula multo ampliata; 7. maris urosterna lum et 2um; 8. maris urosterni 11 pars postica magis ampliata; 9. larvae 3as aetatis pedis postici tibia, tarsus et praetarsus; 10. eiusdem larvae urosternum Ium; 11. eiusdem urosterni pars postica magis ampliata (figg. varie ampliatae). et setis minimis sat numerosis, carinis sublateralibus subintegris, acropygio brevissimo, latiusculo, late rotun- dato.
================================================================================

212 Psyche [Dee.
Forceps segment! decimi longitudinem dorsualem aequans, brachio dextero dente majore ad apicem tertiae partis proximalis marginis interni sito, margine prse- dentali denticulis 4 uniseriatis, margine postdentali toto gradatim minus profunde crenulato, brachio laevo dente majore submediano, margine praedentali denticulis per- parvis biseriatis 10/9, margine postdentali vix crenulato. Long'. corporis mm. 7; lat. urotergiti septimi 1.05, long. antennarum 2.50.
<? Exemplum examinatum statura paullum majore (ad mm. 8, lat. urotergiti septimi 1.23) differt praesertim urosterno primo, quod organis subcoxalibus latioribus et urosterni superficie ante organa subcoxalia area sub- triangulari, lato ma jore postico, f ere ad praesternum externe extensa setis sat longis pernumerosis ut fig. 1 (7-8) demonstrat instructs ; forcipis brachio dextero ante serieni praedentalem denticulorum 4 denticulo quint0 parvo aucto.
Habitat. In the collection of the Museum of Compar- .
ative Zoology I have found 3 specimens with the label " Japyx subterraneus, Packard compared with type A.S.P." from S. Ohio, Nov. 1874.; from these specimens I have selected the female and the male heye described. In the same Museum I have seen a specimen also labeled Japyx subterraneus from Lee Co., Va. (July 1879 Hub- bard). It agrees in the above characters with the speci- mens from Ohio.
Metajapyx confectus sp. 11.
Text-fig. 2 ; plate 17, fig'. 2
$ Corpus ochroleucum ab abdominis segment0 septimo ferrugineo-latericio, forcipis apice et marginibus nigris. Caput supra setis sat longis (mm. 0.156) c. 15 + 15 et seta nonnulla breviore et setis brevissimis parum numer- osis instructum ; antennae 32-articulatse, articulo tertio setis majoribus mm. 0.24 longis, articulis ceteris etiam setis et sensillis speciei praecedentis similibus; maxillae primi . , paris lob0 interno laminis pectinatis 5 (prima in- clusa ) .
Thorax.
Pronotuni setis 6 + 6, quarum longiores mm.================================================================================

19471 Silvest ri-Japygida 213
0.260 longae sunt; meso- et metanotum setis sat longis 7-7 et nonnullis brevioribus et brevissimis (in exemplis assematis fere omnibus abruptis) ; sterna setis paucis brevibus et brevioribus instructa.
Pedes setosuli, tibia quam tarsus fere + longiore, seta apicali quam tarsus breviore, praetarsi ungue postico quam anticus 4 longiore.
Text-fig. 2.
Metajapyx confectus: 1. antennae dexterse articulus 1611s multo ampliatus; 2. maxilla primi paris lobus internus; 3. pedis postici tibiae apex, tarsus et prsetarus; 4. urosterna Ium et 2um; 5. eiusdem urosterni pars postica magis ampliata; 6. forcipis brachium dexterum supinurn; 7. forcipis brachium lsevum pronum (figg. varie ampliatse) .
Abdomen. Tergita 3-7 setis sat longis 5 + 5, setis dua- bus subanticis submedianis brevibus et seta nonnulla breviora instructa; tergitum sextum quam quintum vix latius, angulo postico retrorsum vix producto, tergitum septimum angulo postico acuto, retrorsum c. mm. 0.170 producto, tergitum octavum longitudine septimo sub- sequali, parum fere % angustiore.
Uros ternum primum organis subcoxalibus latitudine f ere quartam partem marginis posticis inter stilos sequans setis brevibus c. 20 et setis brevissimis glandularibus================================================================================

214 Psyche [Dec.
posticis uniseriatis, organ0 glandulari mediano discu- lis c. 19, urosterni superficie ante organa subcoxalia setis brevibus numerosis transverse et irregulariter 34 seri- atis dimidium versus gradatim minus numerosis, ante organum medianum setis duabus brevioribus submedi- anis et setis duabus ante dictas brevibus ; urosterni super- ficie cetera setis nonnullis parum longis transverse 4-seriatis et setis paucis brevioribus et brevibus. Segmentum ultimum supra mensum paullum longius quam latius, superficie supera setis satis sat longis 5 + 5, carinis sublateralibus bene distinctis, acropygio latius- culo, brevissimo, late rotundato.
Forceps segmenti decimi latitudinem sequans, brachio dextero dente majore robusto acuto multo prsemediano, tuberculis praedentalibus 4, quorum 1 superum et 3 infera sunt (+), margine postdentali paullum profunde crenu- lato, brachio laevo dente majore quam dexterus minore, aliquantum post-mediano, margine praedentali denticulis biseriatis 6/10, margine postdentali crenulato. Long. corporis ad mm. 10; lat. segmenti septimi 1.20; long. antennarum 2.50.
Habitat. Exempla vidi 5 ad Washington, D. C., lecta. Observatio. Species hsee a praecedente forcipis braehio dextero parte proximali (praedentali) tuberculo super0 et tuberculis 3 inferis armato facile distinguenda est. Evalljapyx sonoranus Silv.
Text-fig. 3 ; plate 18, fig. 1
?Japyx hubbardi 0. F. Cook, Proc. ent. soc. Washington 4 (1899), p. 225, PI. I, fig. 2a-2b; Swenk, J. New York ent. soc. 11 (1903), p. 130.
Evalljapyx soitorawus Silv., Boll. Lab. Zool. Gen. Agr. Portici, 5 (1910), pp. 76, 77-78, fig. 4. Corpus cremeum abdomine a segment0 6' gradatim obscuriore, f errugineo, f orcipe badio lateribus et apice brunneis. Corporis setae majores omnes parte distali breviter, unilateraliter plumatse.
Caput supra setis c. 18 + 18, mm. 0.20 longis, et setis magi; num&rosis sparsis brevioribus instructum ; antennae 30-articulatae (articnlis penultimo) et ultimo inter sese================================================================================

male distinctis, articulo 3' parum ad apicem latiore quam longiore, seta dorsuali longiore mm. 0.28 longa, articu- lorum ceterorum setis et sensillis vide fig. 3 (1-2) ; maxillae I' paris laminis pectinatis 5; palpus labialis mm. 0.10 longus.
Thorax. Pronotum setis 10 + 10 longiusculis (majori- bus ad mm. 0.28) et setis paucis brevioribus instructurn; meso- et nietanotum prsescuto setis longiusculis 1 + 1 vel Text-fig. 3.
Evalljapyx sonoranus: 1. antennae laevse articuli 1"s ad 6um supra inspecti; 2. eiusdem antennae articulus 14"s multo ampliatus ; 3. maxilla Ii paris lobus internus; 4. pes paris 31; 5. eiusdem pedis tibite apex, tarsus et prsetarsus magis ampliati; 6. urosterni primi pars postica organo subcoxali retract0 multo ampliata; 7. urosternum 3"'"; 8. exempli alterius uritum deci- mum cum forcipe (figg. varie ampliatse). 2 + 2 (in metanoto) et setis pronoti similibus et aliquan- turn magis numerosis ; sterna setis longiusculis numerosis et nonnullis brevioribus instructs.
Pedes setosuli, tarso quam tibia aliquantum breviore setis inferis biseriatis (8 + 8), seta dorsuali subapicali unguis externi dimidiam longitudinem parum superante, prsetarsi unguibus parum arcuatis, ungue externo quam internus parum breviore.
================================================================================

216 Psyche [Dec.
Abdomen tergitis lo ad Gum setis longiusculis c. 18 + 18 praesertim sublateralibus et lateralibus et setis breviori- bus et minimis sparsis, tergito 7' margine laterali late rotundato, margine postico quani mes~te~giti angulis lateralis rotundatim vix product0 paullum breviore et subrotundato, setis tergito sexto subsimili; tergito 8 parum latiore quam lonciore, angulis posticis baud pro- ductis, superficie setis mininiis numerosis et macrochaetis 1 + 1 submedianis subanticis brevibus, submedianis sub- posticis 1 + 1 quam subanticae parum longioribus et sub- lateralibus et lateralibus (utrinique 5) subaqualibus, tergito 9' brevissimo.
Urosternum primum organis subcoxalibus latis, ur0- sterni partem medianam angustiorem hand occupantibue, setis pernumerosis .minimis glandularibus 4-6 crebre seriatis et serie postica ventrali setis sensitivis brevibus c. 25-30 constituta, vix barbatis ad nim. 0.04 longis, super- ficie cetera per praesternum et coxosternum setis numer- osis brevibus, breviter pluniatis ut urosterna sequentia (Fig. 3) instructs nee non setis nonnullis brevissiniis sparsis.
Segmentuni ultimum, supra mensum fere 3 longhs quam latius, lateribus parallelis, superficie supera lineis duabus sublateralibus antice et postice abbreviatis, nia- crochaetis c. 12 + 12 et setis minimis sparsis, acropygio brevissimo rotundato.
Forceps quam segment! 10' longitudo c. + brevior brachiis robustis: dextero crasso, lato, paruni loiige ab apice tantum profunde sinuoso, apice arcuato acuto, dente destitute et pro dente sinu niinimo affect0 denticulis superis proximalibus 2, cetero margine inter basim et sinum apicalem toto denticulato, denticulis c. 20-25 uni- seriatis ; brachio laevo dente proximali magno acuto, denti- culis praedentalibus 5 uniseriatis et postdentalibus uni- seriatis, gradatim minoribus, c. 10.
Long. corporis ad mm. 12; lat. urotergiti 7i 1.34; long. antennarum 2.20.
In exemplo alio femineo, statura vix minore, abdominis segmenturn loum angustius est et forcipis brachiurn dex- terum parum longlore margine interno postmediano================================================================================

minus lato, brachio lsevo dentibus prsedentalibus tantum 3. Habitat. Exempla hie descripta super Montem Lem- mon (Santa Catalina Montes), Arizona, inter 8000 et 9150 ft., July 26, 1917, lecta fuerunt; exemplum mm. 8 long-um etiani vidi ad Oracle Springs, Arizona, March, lectum ; exempla typica in agro ad Tucson, Arizona, legi. Evalljap yx dispar Silv.
Text-fig. 4; plate 18, fig. 2
Syn. Evalljapyx propi12q~ms Silv. partini (exemplum ex Monterev)
$ Corpus ~cli~oleucum ab urito 7' badio-ferrugineum forcipis marginibus parum obs~urio~ibus ; setis omnibus majoribus brevissima plumatis.
Caput setis longiusculis (ad mm. 0.20) c. 15 + 15 supra instructurn; antennis 27-articulatis, articuli 3i seta sub- lateral! supera ad mm. 0.20 longa.
Thorax. Pronotum setis 7 + 7 longiusculis, quarum sublateralis, transverse submediana, aliquantum longior (ad mm. 0.30 longa) ; meso- et metanotum prsescuto setis duabus subniedianis longiusculis, scuto setis longiusculis 10 + 10; sterna setis sat numerosis brevibus et breviori- bus instructs.
Pedes coxa, trocanthero et femore setis nonnullis longi- usculis, tibia setis parum magis nunierosis per dimidiam ~upe~ficieni distalem, tarso setis ventralibus biseriatis c. 8 + 8, seta dorsuali subapicali ad dimidium unguem in- ternum pertinente, ungue externo quani interims paullum breviore.
Abdomen.
Tergitum 1"" prsescuto setis duabus sub- medianis brevibus, scuto setis longiusculis 5 + 5, tergita ZUm ad 5"" angulis posticis rotundatis, setis longiusculis et brevibus c. 15 + 15 praesertini sublateralibus et laterali- bus, tergita 6"'" et 7"ln angulo postico subrotix~clato. Urosteriium IUln organis subcoxalibus latis fere totam partem posticaiii occupantibus setis sensitivis uniseriatis brevissime plumatis et setis glandularibus brevissimis inordinatini 3-seriatis instructis ; superficie cetera setis sat nunierosis brevibus ut urosterna 2"'" ad 7"'". Sepentum ultimuni
supra mensuni parum longius
================================================================================

218 Psyche [ Dec.
quam latius, superficie setis longis et longiusculis c. 10 + 10, acropygio parvo rotundato.
Forceps quam segmenti decimi longitudo paullum Text-fig. 4. Evalljapyx dispar: antennae leevse articuli 1"s ad Gum; 2. ejus- dem antennae articulus 12"s magis ampliatus; 3. pes paris 31; 4. abdominis segmenta 6um ad lateraliter inspecta; S stigmata; 5. feminae urosternum lum, SC organum subcoxale, ST stilus ; 6. maris urosterni 11 organi subcoxalis perticula; 7. maris urosternum 3um; 8. maris urosterni 31 cum infundibulo subantico : A infundibili apertura externa (figg. varie ampliatae) . longior, vel vix brevior, brachio dextero partedistali tan- turn attenuata bene arcuata, cetero marginibus subparal-================================================================================

lelis, tuberculis perparvis 2-4 proximalibus superis mar- gine cetero denthiis perparvis in exemplo no%nullo per marginem intermedium subevanidis c. 20. sinus distalis margine etiam denticulis perparvis 8-10, brachio laevo dente proximali sat magno, tuberculis praedentalibus uni- seriatis 3, brachio cetero gradatim attenuate), arcuato, apice acuto, latere interno bimarginato margine super0 tuberculis convexis minimis 6-8, margine inf ero tuber- culis parvis, gradatim minoribus c. 18-20. Long. corporis ad mm. 9 ; lat. urotergiti 7i 1.10 ; long. antennarum 2.20. Mas. Urotergiturn 7"'" quam feminae parum latius angulo postico retrorsum acute-rotundatim producto.
Urosternum Ium quam feminse setis glandularibus magis numerosis, inordinatim 5-7 seriatis.
Urosternum 3"'" infundibuli subantici operculo lato, sacculo cuculliformi setis pernumerosis brevioribus plu- matis instructo, longo (ad mm. 0.40).
Habitat. Exempla typica in Santa Cruz Insula (Cali- fornia meridionalis), La Playa Canyon, April 1915, lecta vidi et exemplum, a me ad Monterey, Calif., lectum et ut paratipum in 1910 ad Ev. propimpus relatum. Observatio.
Subspecies haec ab E. prophquus Silv.
antennis 27-articulatis et forcipis brachii dexteri sinu distali forma saltem distinguenda est.
Evalljapyx darlingtoni sp. n.
Text-fig. 5 ; plate 19, fig. 1
$ Corpus ochroleucuni abdomine segmento sexto partim ferrugineo et a segmento septimo latericio forcipis mar- minibus nigrescentibus. Corporis setae dorsuales et ven- trales prseter minores plurisque ramulo distali auctse sunt. Caput supra setis 16 + 16 mm. 0.156 longis, setis non- nullis brevioribus et brevissimis sat numerosis instruc- turn ; antennae 25-articulatae, articulo tertio subseque longo atque lato, setis majoribus mm. 0.156 longis, setis ceteris huius et articulorum ceterorum vide fig. 5 (1-2) maxillae primi paris lobus internus laminis 5, quarum prima falci- formi angusta attenuata, integra, ceterse pectinate; pal- pus labialus tuberculiformis, setis duabus longis et seta intermedia aliquantum breviore auctus.
================================================================================

Thorax.
Pronotum setis sat longis (mm. 0.24) 6 + 6, setis brevibus et brevioribus nonnullis instructurn ; nieso- et metanotum pfsescuto setis submedianis sat longis 1 + 1 et 1-2 + 1-2 brevissimis, scuto setis 9 + 9 sat longis, setis 4 + 4 brevibus et nonnullis brevioribus ; sterna setis longi- usculis, brevibus consuetis et nonnullis brevioribus sparsis instructa.
Pedes setis nonnullis longiusculis per tibise partem dis- talem magis numerosis et per tarsum; hoe setis ventrali- bus 8 biseriatis, seta dorsuali subapicali brevi; prastarsi unguibus parum arcuatis, subaequalibus unguicula con- sueta.
Abdomen. Tergitum primum praescuto setis duabus submedianis brevibus et nonnullis brevissimis, scuto setis parum longis 5 + 5 et seta nonnulla breviore et brevis- sima; tergitum secundum setis sat longis 8 + 8, tergita 3-6 setis sat longis 10 + 10, setis duabus subanticis sub- medianis brevibus et setis paucis brevioribus et brevis- simis instructa, tergitum sextum angulo postico obtuso, septimum octavo longitudine subsequale et quam idem parum latiore, angulo postico, subrecto baud producto, octavum margine laterali postico hand producto. Urosternum primum organis subcoxalibus perlatis f ere usque dimidium urosterni niargineni attingentibus, setis wlandularibus brevissimis pernunierosis 3-6 transverse S-5
inordinatim seriatis et setis sensitivis uniseriatis, fasi circulari sese tangentibus, brevibus, unilateraliter brevis- sinie plumatis cornpositis, supe'ficie cetera ut urosterna ZUm ad 7'"' setis numerosis inordinatim transverse 5-seriatis et setis sparsis brevissimis aucta.
Segmentuni decinium supra inspectum + longius quam latius, carinis sublateralibus manifestis, parvis, setis longiusculis sublateralibus et lateralibus 8 + 8 et setis brevissimis sparsis instructuni.
Forceps quan~sewentum IOU" c. $ brevius, brachio dex- tero dentibus tuberculiformibus basalibus biseriatis : su- peris 5 perparvis, subtus 5 paullum majoribus, cetero margine usque sinum prasapicalem denticulis 10, sinu praaapicali denticulis 5 gradatim minoribus, brachio lev0 tuberculis praedentalibus 4, dente preniediano sat magno,================================================================================

cetero margins sinu late arcuato denticulis biseriatis par- vis : 7 superis et 9 inferis.
Long. corporis mm. 10; lat. urotergiti 7' 1.10; long. antennarum 2.30.
Habitat. Exempl~~m typicurn descriptuin, clar. Dr. Text-fig. 5.
Evalljapyx darlingtoni: 1. antennae laevs~ articuli lus ad Turn ; 2. eiusdem antennae articulus 10"s magis ampliatus ; 3. caput subtus inspectum : T infundibulum subanticum, LE labii lobus externus, LO eiusdem lobus inter- nus, M mentum, P. palpus labialis, SM submentum, VR vesicula retractilis; 4. pes paris 31; 5. urotergiti 71 angulus posticus; 6. metasternum cum uro- sternis lo et 20; urosterni li organus subcoxalis; 8. eiusdem particula magis ampliata (figg. varie ainpliatse) .
Darlington, cui species dicata est, in Main Range, Blue Mts., 5-7000 ft., Jamaica, Aug. 17-19, 1934, legit. Observatio. Species 11ffic ad Ev. cubanus Silv. proxima est, sed antennis 25-articulatis et forcipis forma facile distinguenda est.
================================================================================

[Dec.
Gen. Japygianus nov.
Genus .. .-
a genere Catajapyx - Silv. - forcipis brachiis subie- qualibus, quam segmentum decimum parum magis quam 4 brevioribus. crassioribus. dentibus uniseriatis numero- :is, nonnullo bagnitudine parum diverse, distinctum est. Species typica : Japy9ianu.s wizeeleri sp. n. Japygianus wheeleri sp. 11.
Text-fig. 6; plate 19, fig. 2
,d Corpus ochraceum abdomine segmento sexto parum obscuriore, a segmento septimo ferrugineo-latericio, for- cipis marginibus nigrescentibus.
Caput supra setis brevibus (ad mm. 0.13) c. 18 + 18 et setis nonnullis brevioribus et brevissimis instructum ; antennae 30-articulatae, articulo tertio subaeque longo atque lato, setis majoribus mm. 0.19 longis, articulorum cetero- rum etiam setis et trichobotriis consuetis vide fig. 6 (1-2) ; maxillae primi paris lobo interno laminis pectinatis 5, palpo labialis mm. 0.11 longo subconico setis 6 brevibus et nonnulla breviore instructo.
Thorax.
Pronotum setis sat Iongis (mm. 0.22) 5 + 5 et seta nonnulla breviore et brevissima instructum; nieso- et metanotum praescuto setis duabus submedianis brevi- bus, scuto setis 6 + 6 sat longis et nonnulla breviore; sterna setis parum longis et nonnullis brevioribus ut fig. 6, demonstrat.
Pedes setis longiusculis nonnullis praesertim per tibiae partem distalem, tarso setis nurnerosis brevibus, quarum inferse, biseriatae a P ad 4am gradatim longioribus, seta dorsuali subapicali ut laterales brevi, prsetarsi ungue postico quam anticus aliquantum longiore, unguibus Darum arcuatis robustis. un~uicula bene distincta. , u
Abdomen.
Tergitum primum praescuto setis duabus
submedianis brevibus et scuto setis duabus submedianis subposticis parum longis et setis nonnullis brevissimis, tergitum secundum scuto setis 4 + 4 parum longis et setis duabus subanticis submedianis brevibus, tergita 3-7 setis parum longis 6 + 6 et setis subanticis submedianis duabus brevibus instructa, tergitum sextum quint0 latitudine sub- aequali angulo postico obtuso, septimum quam quintum================================================================================

baud latius, angulis posticis ang~stio~ibus, acutis, corni- formibus, retrorsum mm. 0.14 productis, octavum quam septimum c. + angustius et parum brevius margine laterali postico acute aliquantum produeto.
Urosternum primum organis subcoxalibus parum magis Text-fig. 6. Japygianus wheeleri: 1. antennae laevse artieuli 1113 ad Gum supra inspecti; 2. eiusdem antennae articulus lous magis ampliatus; 3. pes paris 31; 4. metasternum cum urosternitis 10 et 20; 5. urosterni li par0 postica multo ampliata; 6. maris dimidia pars genitalis externa (figg. varie ampliatae). quam marginis inter stilos quartam partem occupantibus setis brevibus glandularibus c. 22, quarum 5 quam ceterae parum longiores et setis sensitivis cum glandularibus alternatis et quam eadem brevioribus, superficie cetera ut urosterna ZUm ad 7um setis brevibus c. 16 + 16 et non-================================================================================

224 Psyche [Dec.
nullis brevissirnis sparsis ; vesiculis perparvis, stilis brevibus.
Segmentum decimum supra mensum c. 1/10 longius quam latius, superficie supera et laterali setis longis vel sat longis 9 + 9 carinis nullis, acropygio brevi, subtri- angulari.
Forceps quam segmenti decimi latitude c. 4 brevius, brachiis robustis, brachio dextero dentibus 16, quorum quartus et sextus quam proximales paullum et nonus quam ceteri parum major est, pos ticis gradatim minori- bus, brachio lsevo etiam dentibus 16, quorum quartus, sextus et duodecimus quam ceteri parum majores sunt. Appendices genitales breviores, subconicse, setis parum longis 8 instructse.
Long. corporis mm. 8; lat. urotergiti septimi 1; long. antennarum 2.4.
Habitat.
Exemplum typicum descriptum ad Kuranda
(Queensland), Oct. 21, Dr. W. M. Wheeler, cui speciem in memoriam dico, legit.
EXPLANATION OF PLATE 17 .
Fig. 1. Metajapyx subterranew: abdominis pars postica a segmento 60 prona (fig. ampliata).
Fig. 2.
Metajapyx confectus: abdominis pars postica a segmento 60 prona (fig. ampliata).
================================================================================
================================================================================

[Dee.
Fig. 1.
Evalljapyx sonoranus: abdominis pars postica a segmento 60 prona (fig. ampliata) .
Fig. 2.
Evalljapyx dispar: abdominis pars postiea a segmento 60 prona (fig. ampliata) .
================================================================================

19471 Silvest riJapygidc 227
PSYCHE, 1947
VOL. 54, PLATE 18
================================================================================

Psyche
Fig. 1. Evalljapyx darl'ingtoni: abdominis pars postica a segment0 60 prona (fig. ampliata) .
Fig. 2.
Japygianzis wheeleri: abdominis pars postica a segmenta 60 prona (fig. ampliata) .
================================================================================

19471 Silvest A-JapygicI~ 229
PSYCHE, 1947
VOL. 54, PLATE 19
================================================================================


Volume 54 table of contents